Prorenata Journal är ett fullständigt systemstöd för elevhälsans medicinska insats. I Prorenata Journal hittar du stöd för journalföring, vaccinationsplanering, tidbokning, bevakningar och mycket mer.

Som skolsköterska kan du enkelt, men säkert dokumentera i elevens medicinska journal. Med ett klick på knappen “Ny anteckning” gör du tillväxtmätningar, löpande anteckningar, remisser, vaccinationer och allt annat. Du behöver inte gå in i olika moduler eller klicka runt. Anteckningarna baseras på mallar och mallarna är fullt anpassningsbara för varje organisation.

Smarta funktioner som underlättar

Administration är en oundviklig del av en skolsköterskas arbete. Därför har Prorenata Journal en rad funktioner för att hjälpa skolsköterskan med administrationen, eller sköta den helt automatiskt. Integration med elevadministrativa system gör systemet lättöverskådligt och säkert utan handpåläggning. Webbenkäter som eleven eller vårdnadshavaren själv fyller i underlättar arbetet med hälsoenkäter.

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy