Under sommaren avgjordes ett mycket viktigt mål i EU-domstolen. Målet, kallat Schrems II efter Max Schrems, en österrikisk jurist och integritets-förespråkare. Schrems stämde Facebook för att de överför personuppgifter till USA, vilket enligt Schrems står i strid med GDPR. Efter flera år har målet nått EU-domstolen som dömde till Schrems fördel.

Denna dom har vida konsekvenser för alla IT-system som på något sätt behandlar persondata (vilket är i stort sett alla IT-system). I och med domen så ogiltigförklaras Privacy Shield, den huvudsakliga juridiska mekanism som används för att säga att det är ok att lagra och bearbeta europeisk persondata i USA. För mer information om Schrems II-domen och konsekvenserna för överföring till tredje land rekommenderas de utmärkta analyserna av firman Tech Law.

Vad innebär detta för Prorenatas kunder?

Prorenata Journal har under hösten 2019 flyttat sina servrar till Sverige och lagrar sedan dess känslig persondata på svenska servrar. Detta gjordes dels för att förekomma frågetecken till den amerikanska lagen CLOUD Act och dess inverkan på hur data lagras, men också för att förekomma Schrems II-målet och den misstänkta utgången att Privacy Shield skulle ogiltigförklaras.

Vi välkomnar tydligheten i EU-domstolens utlåtande och upplever att det ger en tydligare karta att förhålla sig till. Vi vet att många organisationer nu ser över sina verksamhetssystem så som Office 365 eller GSuite i ljuset av Schrems II och CLOUD Act. Prorenata investerar kraftigt i att möta de utmaningar som finns i att leverera en helsvensk molntjänst som arbetar med känslig data 2020 och vi tar gärna en dialog kring hur vi bäst kan möta era behov.

Uppdatering 2021-12-17: Tidigare stod det i artikeln att vi höll på att se över alla våra underbiträden för att se om någon använde Privacy Shield som juridisk konstruktion. Detta arbete är nu avklarat och vi har inte längre några tjänster där detta är fallet.

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy