Användarlicenser

Enanvändarlicens
Fleranvändarlicens

Standard

440 kr anv / mån

880 kr licens / mån

Standardlicenserna är giltiga för samtliga användare oavsett användningsområde, journalföringsplikt, etc.

EHT

220 kr anv / mån

440 kr licens / mån

EHT-licenser får bara användas till icke-medicinsk personal som är kopplad till ett elevhälsoteam för en skola.

Pedagog

220 kr licens / mån

Pedagogisk licens är ett kostnadseffektivt sätt att ge pedagoger i skolan tillgång till Prorenata Journal.

Pedagogisk licens finns bara som Fleranvändarlicens.

Enanvändarlicens
Fleranvändarlicens

Enanvändarlicenser kan bara vara kopplade till ett användarkonto, det innebär att varje aktivt användarkonto som ska använda sig av enanvändarlicenser medför en licenskostnad per månad. Vi rekommenderar att denna licensform används för användare som arbetar i systemet flera gånger i veckan eller oftare.

Fleranvändarlicenser är inte knutna till en specifik användare utan kan delas mellan hur många användare som helst, dock bara av en användare i åt gången. När en användare loggar in så knyts en av organisationens fleranvändarlicenser tillfälligt till kontot och lämnas tillbaka när användaren loggar ut igen. Det främsta användningsområdet är när en organisation har många sällananvändare som använder systemet en eller ett par gånger i veckan eller mer sällan.

Det går att blanda licensformer vid behov.

Övriga priser

PostPris
Startkostnad standard2 900 kr
Inloggningsnyckel795 kr
SMS-utskick0,65 kr/sms
Remiss till laboratorier via Infosolutions LabPortalen145 kr/anv/mån
Identifikation med bank-id (kontaktforumlär)0,30 kr/inloggning
Signering med bank-id (kontaktforumlär)1,25 kr/signering
Uppdragsutveckling och omfattande konfiguration1 150 kr/h
UtbildningarPris
E-learning
Löpande prenumeration, 12 månaders bindningstid, därefter löpande med en (1) månads uppsägningstid.
Kontakta oss för pris
Utbildning för 1 grupp
max 12 personer, 3 timmar
6 000 kr
Webbutbildning
1 timme skräddarsydd
2 000 kr

Alla priser är exklusive moms och gäller för arbete som utförs i eller i närheten av Stockholm. Vid arbete utanför Stockholms Län tillkommer kostnader för resa och logi enligt överenskommelse med kunden.

Administratörer behöver tilldelas en enanvändarlicens standard och betalar därmed fullt pris.

Priserna gäller från Januari 2020. Om din organsiation har avtal med Prorenata idag kan en annan prislista gälla. Kolla med din produktägare.

Prorenata Journal kan också avropas från olika ramavtal.
Klicka här för se om det är ett alternativ för er organisation.

  Låt oss kontakta dig

  För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

  * Obligatoriskt fält

   Kontakta oss

   För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

   * Obligatoriskt fält

   Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy