Nu lanserar vi Prorenata e-learning!

15 november, 2021

Fördelarna med e-learning är många. Du är inte bunden till att genomföra utbildningen på samma tid och plats och du kan genomföra utbildningen i den takt som passar dig bäst! Utbildningen uppdateras också löpande när vi utvecklar ny funktionalitet i Prorenata Journal.

Eftersom vi tillhandahåller utbildningen som en prenumerationstjänst får man hela tiden tillgång till den uppdaterade senaste utbildningen. Vår e-learning är lättillgänglig, innovativ och enkel att använda!

Effektivare inlärning i din egen takt

Med Prorenatas e-learning planerar du själv dina utbildningstillfällen i den takt du önskar. Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt och utbildningen sker i din takt. Till skillnad mot en traditionell föreläsning kan du stanna upp och reflektera där just du känner för det. Du kan när du vill pausa, anteckna och repetera under din utbildning.

Sparar tid

Fördelen med e-learning är att du inte behöver tänka på att ta dig till någon föreläsningslokal, du behöver inte tänka på resor och kan utbilda dig där du befinner dig, direkt från din dator.

Läs mer om e-learning här.

Amanda Wilson, kundansvarig projektledare

Tror du e-learning kan hjälpa er organistion?
Kontakta oss så berättar vi mer!


Gasellföretag för fjärde året i rad

18 oktober, 2021

Varje år rankar Dagens Industri Sveriges snabbast växande företag. Undersökningen baseras på företagets fyra senaste årsrapporter. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att kallas Gasellföretag.

Prorenata kan stolt konstatera att vi har tillhört denna exklusiva skara av framgångsrika företag varje år sedan 2018.

– Vi är väldigt stolta och glada över utmärkelsen även om det är fjärde året i rad, säger affärschef Alexander Kehrer. Det är ett gott betyg på det arbete vi gör och vi ser fram emot fortsatt stark tillväxt de kommande åren.


Prorenata vinner avtal med Stockholms stad

1 juli, 2021

Prorenata fortsätter sin tillväxtresa. Nu har vi vunnit en upphandling och får Stockholms stad som kund med vårt systemstöd inom området elevhälsa.

Stockholms stad upphandlade ett systemstöd för samtliga yrkesgrupper inom Stockholms stads elevhälsa. Systemet ska förenkla samarbetet mellan olika professionerna i stadens elevhälsoteam. Det ska också vara ett stöd för rektorers uppföljning av elevhälsoärenden och säkerställa en effektiv och rättssäker dokumenthantering. Prorenatas anbud ansågs som det mest fördelaktiga då både pris och kvalitet vägdes samman. Ordervärdet uppskattas till 20 miljonerkronor under avtalsperioden.

— För mig som grundare är det mycket glädjande att Sveriges största kommun har valt att anlita Prorenata som leverantör av stadens elevhälsosystem. Särskilt glädjande är det att vi fick så höga poäng i utvärderingen när det gäller användarvänlighet, säger Jens Alm som är företagets VD.

Prorenata grundades 2010 av Jens Alm som jobbade som skolläkare i Löddeköpinge i Skåne. De verktyg som då fanns var dyra och svåranvända och upplevdes mest som ett hinder i verksamheten. Ur denna frustration startade Jens Prorenata. I samarbete med läkare, sjuksköterskor, designers och programmerare togs ett nytt system fram med fokus på enkelhet och funktionalitet. Och den visionen lever vidare när företaget utvecklas.

Prorenata har sedan tidigare samarbete med ett 70-tal kommuner och ca 300 privata friskolor.
— Våra kunder uppskattar användarvänligheten och enkelheten i våra system. Det tror jag är förklaringen till att vi växer och tar marknadsandelar. Att vi vann upphandlingen och fick Stockholms stad som kund bekräftar denna bild, säger Jens Alm.

Läs pressmeddelandet (PDF)

Om Prorenata

Prorenata är ett företag verksamt inom Medtech. Företaget grundades 2010 av läkaren Jens Alm som i sitt arbete tyckte det saknades system som var enkla och användarvänliga. Företaget grundades med utgångspunkt från verkliga behov inom elevhälsan och hälso- och sjukvården.

Prorenata har idag 30 anställda och utsågs 2019 till Gasellföretag av Dagens Industri. Under perioden 2016 – 2020 har företaget femdubblat omsättningen.

Över 30 000 användare nyttjar idag Prorenatas system. Cirka 70 kommuner är kunder som täcker drygt 40 procent av Sveriges befolkning. Över 300 friskolor använder också Prorenatas system.


Swedish EdTech Industry om Prorenata Journal

21 juni, 2021

Swedish EdTech Industry har uppmärksammat Prorenata Journal i en intervju med grundaren Jens Alm.

Läs hela intervjun här.


Nätverksträffen 2021

24 april, 2021

I förra veckan anordnade vi Prorenatas första digitala nätverksträff! Vilken hit! Hela 170 deltagare var med och tog del av träffen på temat: Prorenata – Här, nu och framåt.

Prorenatas grundare och VD Jens Alm berättade om Prorenata och juridiken; GDPR, Cloud Act och Schrems II och varför vi under de sista två åren arbetat intensivt med att flytta all data till Sverige, ersätt samtliga amerikanska molntjänster samt byggt ett eget supportsystem.

Deltagarna fick också en förhandsvisning av Prorenatas nya supportsystem och användarmanual som vi planerar att släppa i maj.

En stor och efterlängtad nyhet presenterades; journalöverföringar mellan PMO och Prorenata Journal! Det pågår ett samarbete och målet är att det under nästa läsår ska gå att föra över journaler i båda riktningarna. Detaljer återstår att lösa men principerna är klara.

Prorenatas produktchef Alfred Beckman fortsatte därefter med att berätta om hur produktutvecklingen på Prorenata fungerar och hur produktägare, administratörer och användare kan vara med och påverka Prorenata Journals framtida utformning. Alfred slog även ett slag för Prorenata Forum och gruppen Labb och uppmuntrade alla att gå med för att hålla sig uppdaterad kring Prorenatas utveckling och lämna värdefull feedback till utvecklingsteamet.

Visning av funktioner

Efter en kort paus fortsatte nätverksträffen med att Alfred och produktägare Sofia Wallace demonstrerade några olika funktioner och hur ett antal organisationer valt att använda dem, exempelvis hur funktionsbrevlådan kan användas för att inhämta anmälningar om kränkande behandling eller samtycke för vaccinationer. Tack till bland annat Umeå och Botkyrka som stod modell.

Sofia visade även hur man kan använda ärendebegränsning för att styra åtkomst till ärenden för exempelvis pedagoger eller andra roller som ska ha begränsad åtkomst till dokumentation i Prorenata Journal.

Slutligen visade Jens Prorenatas nya gallringsmodul och en kommande funktion som går under arbetsnamnet Smarta checklistor.

”Detta är ju fantastiskt!”

Vi vill gärna passa på att dela med oss av några av deltagarnas kommentarer:

”Bravo!”
”Detta är ju fantastiskt!”
”JIPPIE!!”
”Så himla bra!!!”
”Rena julafton!”

Vill du veta vad det var deltagarna kommenterade, ta del av presentationerna och demonstrationerna eller kanske se dem igen? Du hittar dem på Prorenata Forum i tråden Nätverksträffen 2021. Här finns också svar på de frågor som ställdes under nätverksträffen och en möjlighet att fortsätta diskussionerna. Man behöver vara medlem för att komma åt forumet. Är du ännu inte medlem kan du kontakta supporten eller din kundansvarig så bjuder de in dig.

Välkommen!

Tack till alla er som var med och lyssnade, kommenterade och ställde frågor på Nätverksträffen 2021!


Pod: Jens besöker Techrekpodden

2 mars, 2021

Jens Alm besöker Techrekpodden

Techrekpodden är en pod från rekryteringsbolaget Ants som har specialiserat sig på IT-branchen. Prorenatas VD och grundare Jens Alm gästade dem för ett litet tag sedan och nu kan man höra avsnittet här.

Samtalet kretsar kring hur det var att skala upp en teknikavdelning, rekrytering av högt uppsatta roller som CTO och att lämna över sitt eget ansvar när företaget växer. Vi får även höra om hans tankar om digitaliseringen av kommun och landsting samt skola och sjukvård, och hur man kan arbeta för att få till innovation inom de områdena.


Årets julklapp från Prorenata är vaccin

2 december, 2020

Är det något som 2020 har gjort tydligt för oss alla är det värdet av vaccinationer. När vi går in i 2021 är det många av oss som har covid-vaccin högt upp på önskelistan. Blickar man ut i andra delar av världen är behovet av vaccin ännu större.

Prorenata har som tradition att varje jul, istället för att skicka ut gåvor till sina kunder, skänka pengar. I år skänker vi motsvarande 10 000 vaccinationer till Röda korsets arbete för att fler ska överleva, till exempel genom att vaccinera mot mässling och polio.

Tack för att du och din organisation är med och gör detta möjligt.


Så kan ni hantera kränkningar

25 november, 2020

I Prorenata Journals ärendehanteringssystem kan olika typer av ärenden hanteras, exempelvis kränkningar. Systemet är helt integrerat med övrig dokumentation och med samma starka sekretesskydd. Ärendena är både konfigurerbara samt utbyggbara, och det finns fullt stöd för hantering av olika processer i enlighet med skollagen och Skolverkets anvisningar.

Brita Pantzar är en av Prorenatas kunniga projektledare. Brita har hjälpt många kundorganisationer att starta upp elevhälsans samlade dokumentation i Prorenata Journal och ärendehantering av kränkningar.

Vi tog en liten pratstund med Brita för att höra mer om hur det fungerar att hantera kränkningar i systemet.

Är det vanligt att organisationer dokumenterar kränkningar i Prorenata Journal?
– Ja, när en kommun får veta att möjligheten finns i systemet brukar de bli glada. Det är alltid skönt att samla så mycket information som möjligt i samma system och faktiskt slippa kostnaden för inköp av parallella verktyg.

Vilken är din erfarenhet av hur kunderna upplever det?
– Positivt att få den samlade bilden kring eleven. Bra att kunna följa upp kränkningsärenden med hjälp av rapportverktyget. Även att kunna uppdatera huvudman med hjälp av våra automatiska rapporter via e-post.

Kan du kort beskriva hur flödet kan se ut?
– Organisationen bygger upp sin anmälan med hjälp av Prorenatas mallverktyg. Det är viktigt att tänka till hur mallen ser ut för att få ut en bra statistik i andra änden, att man lägger in de parametrar som är viktiga såsom plats för händelsen, typ av kränkning etc. När mallen är klar kopplar vi den till ett kontaktformulär i systemet och detta webbformulär kan sedan placeras där organisationen önskar, utanför Prorenata Journal. Det möjliggör för all personal att kunna skicka in en kränkningsanmälan, oavsett om man är användare i systemet eller inte. Formuläret kommer till en funktionsbrevlåda och kan där bli starten på ett kränkningsärende. I ärendet fortsätter sedan dokumentationen med en utredning och en handlingsplan t ex.

Alternativt startar man ett kränkningsärende inne i Prorenata Journal på sedvanligt sätt.

I rapportverktyget skapas sedan en rapportmall baserad på anmälan. Rapportmallen kan användas av exempelvis rektorer för att se hur det ser ut på den egna skolan, alternativt på central nivå för att se mönster i kommunen/organisationen. Rapporten kan med önskad intervall också automatgenereras, till exempel till huvudman.

Vad kan vara bra att tänka på om man funderar på att dokumentera kränkningar i Prorenata Journal?
– Att tänka igenom vilken information som är viktigt att kunna få ut i form av rapporter och statistik. Den informationen måste ju matas in på ett bra sätt och ligger till grund för hur mallen byggs upp.

Hanteringen av kränkningar och andra ärendetyper i Prorenata Journal underlättar för många organisationer. Som någon av våra många användare sa; “Det är så skönt att jag som rektor får all information kring eleven samlad i ett och samma system!”


Prorenata och Schrems II

26 augusti, 2020

Under sommaren avgjordes ett mycket viktigt mål i EU-domstolen. Målet, kallat Schrems II efter Max Schrems, en österrikisk jurist och integritets-förespråkare. Schrems stämde Facebook för att de överför personuppgifter till USA, vilket enligt Schrems står i strid med GDPR. Efter flera år har målet nått EU-domstolen som dömde till Schrems fördel.

Denna dom har vida konsekvenser för alla IT-system som på något sätt behandlar persondata (vilket är i stort sett alla IT-system). I och med domen så ogiltigförklaras Privacy Shield, den huvudsakliga juridiska mekanism som används för att säga att det är ok att lagra och bearbeta europeisk persondata i USA. För mer information om Schrems II-domen och konsekvenserna för överföring till tredje land rekommenderas de utmärkta analyserna av firman Tech Law.

Vad innebär detta för Prorenatas kunder?

Prorenata Journal har under hösten 2019 flyttat sina servrar till Sverige och lagrar sedan dess känslig persondata på svenska servrar. Detta gjordes dels för att förekomma frågetecken till den amerikanska lagen CLOUD Act och dess inverkan på hur data lagras, men också för att förekomma Schrems II-målet och den misstänkta utgången att Privacy Shield skulle ogiltigförklaras.

Vi välkomnar tydligheten i EU-domstolens utlåtande och upplever att det ger en tydligare karta att förhålla sig till. Vi vet att många organisationer nu ser över sina verksamhetssystem så som Office 365 eller GSuite i ljuset av Schrems II och CLOUD Act. Prorenata investerar kraftigt i att möta de utmaningar som finns i att leverera en helsvensk molntjänst som arbetar med känslig data 2020 och vi tar gärna en dialog kring hur vi bäst kan möta era behov.

Uppdatering 2021-12-17: Tidigare stod det i artikeln att vi höll på att se över alla våra underbiträden för att se om någon använde Privacy Shield som juridisk konstruktion. Detta arbete är nu avklarat och vi har inte längre några tjänster där detta är fallet.


Hej Gunilla Gadd!

16 juni, 2020

Under parollen ”Hej där användare” kommer vi med jämna mellanrum presentera en användare av Prorenata. Denna gången är det Gunilla Gadd från Helsingborg.

Det är en annorlunda vår vi lämnar bakom oss. I och med coronapandemin har förutsättningarna för många av våra vanliga rutiner och arbetssätt förändrats. Prorenata ringde upp Gunilla Gadd för att höra hur hon har upplevt de senaste månaderna.

Gunilla är skolsköterska på Tycho Braheskolan, en gymnasieskola i Helsingborg, och har arbetat som systemförvaltare för Prorenata sedan 2017. 

Vilka utmaningar har ni upplevt i dessa corona-tider? Vad har varit svårt eller problematiskt?

– Att hålla kontakten med eleverna. Många nyanlända, ensamkommande elever har skolan som sin fasta punkt och det behövs lite extra kontakt med dem. En del elever har tappat sin planering och struktur när skolan stängde, och det har också krävt lite extra arbete och extra kontakt. Även bristen på sociala kontakter har varit tufft för många elever. 

Hur har ni jobbat under denna period? 

– Samtliga hälsosamtal har genomförts, först via Google Meet och sedan via Prorenatas funktion Säkert Videomöte. Inte en enda elev har uteblivit från digitalt möte! Det är verkligen anmärkningsvärt med 100% deltagande vid hälsosamtal, och det digitala mötet har upplevts mycket positivt bland eleverna.

Kontakten med skolan är viktig och cirka 10 personer i personalen har varit kvar på skolan. Samtliga har varit tillgängliga per telefon hela dagarna och teamet har dagligen haft uppföljande möten kring eleverna. Många elever är kontaktsökande och ringer, och några elever med gångavstånd till skolan har även kommit på fysiskt besök. 

”Det går alldeles utmärkt att mötas digitalt.”

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Att det går alldeles utmärkt att mötas digitalt. Det främjar kontakten med elever med hög skolfrånvaro, och de har blivit mer delaktiga när de getts möjlighet till digitala möten. 

Har du några tips som du kan dela med dig av?

– Skriv ut hälsoenkäten eller det material du behöver till mötet, och var väl förberedd. Säg till eleven att sätta på kameran, mycket viktigt att observera elevens uttryck i samband med frågorna. 

Är det några funktioner i Prorenata som varit extra bra?

– Säkert Videomöte! Att all dokumentation är samlad, och att elevakten går att nå via samma inlogg.

Hur har kommunikationen er kollegor emellan fungerat?

– Vi har haft avstämningsmöten via Google Meet en gång i veckan och dagliga fysiska möten med kollegorna på skolan. Det har också skickats en del meddelanden i Prorenata. 

”Jag tror att i kommande större projekt kommer fler möten att ske digitalt.”

Tror du att några arbetssätt kommer att förändras efter Corona? Hur i så fall?

– Mer öppenhet för digitala lösningar. Det är ett bra arbetssätt för elever med hög frånvaro och öppnar upp för möjlighet till spontana videomöten. Jag tror att i kommande större projekt kommer fler möten att ske digitalt.


Äldre inlägg

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy