Under parollen ”Hej där användare” kommer vi med jämna mellanrum presentera en användare av Prorenata. Denna gången är det Gunilla Gadd från Helsingborg.

Det är en annorlunda vår vi lämnar bakom oss. I och med coronapandemin har förutsättningarna för många av våra vanliga rutiner och arbetssätt förändrats. Prorenata ringde upp Gunilla Gadd för att höra hur hon har upplevt de senaste månaderna.

Gunilla är skolsköterska på Tycho Braheskolan, en gymnasieskola i Helsingborg, och har arbetat som systemförvaltare för Prorenata sedan 2017. 

Vilka utmaningar har ni upplevt i dessa corona-tider? Vad har varit svårt eller problematiskt?

– Att hålla kontakten med eleverna. Många nyanlända, ensamkommande elever har skolan som sin fasta punkt och det behövs lite extra kontakt med dem. En del elever har tappat sin planering och struktur när skolan stängde, och det har också krävt lite extra arbete och extra kontakt. Även bristen på sociala kontakter har varit tufft för många elever. 

Hur har ni jobbat under denna period? 

– Samtliga hälsosamtal har genomförts, först via Google Meet och sedan via Prorenatas funktion Säkert Videomöte. Inte en enda elev har uteblivit från digitalt möte! Det är verkligen anmärkningsvärt med 100% deltagande vid hälsosamtal, och det digitala mötet har upplevts mycket positivt bland eleverna.

Kontakten med skolan är viktig och cirka 10 personer i personalen har varit kvar på skolan. Samtliga har varit tillgängliga per telefon hela dagarna och teamet har dagligen haft uppföljande möten kring eleverna. Många elever är kontaktsökande och ringer, och några elever med gångavstånd till skolan har även kommit på fysiskt besök. 

”Det går alldeles utmärkt att mötas digitalt.”

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Att det går alldeles utmärkt att mötas digitalt. Det främjar kontakten med elever med hög skolfrånvaro, och de har blivit mer delaktiga när de getts möjlighet till digitala möten. 

Har du några tips som du kan dela med dig av?

– Skriv ut hälsoenkäten eller det material du behöver till mötet, och var väl förberedd. Säg till eleven att sätta på kameran, mycket viktigt att observera elevens uttryck i samband med frågorna. 

Är det några funktioner i Prorenata som varit extra bra?

– Säkert Videomöte! Att all dokumentation är samlad, och att elevakten går att nå via samma inlogg.

Hur har kommunikationen er kollegor emellan fungerat?

– Vi har haft avstämningsmöten via Google Meet en gång i veckan och dagliga fysiska möten med kollegorna på skolan. Det har också skickats en del meddelanden i Prorenata. 

”Jag tror att i kommande större projekt kommer fler möten att ske digitalt.”

Tror du att några arbetssätt kommer att förändras efter Corona? Hur i så fall?

– Mer öppenhet för digitala lösningar. Det är ett bra arbetssätt för elever med hög frånvaro och öppnar upp för möjlighet till spontana videomöten. Jag tror att i kommande större projekt kommer fler möten att ske digitalt.

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy