Här är ett urval av alla de funktioner som Prorenata Journal har att erbjuda.

Anteckningsmallar

Mallar för anteckningar, skräddarsydda till er organisation, skapar förutsättningarna för effektiv dokumentation av rätt saker i elevakten och journalen.

Behörighetsstyrning på rollnivå

Genom att sätta upp organisationens olika roller och dokumentationsmappar kan man med hög precision styra behörighet och säkra sekretessen.

Bevakningar

Det är enkelt att skapa bevakningar i Prorenata Journal så att du hela tiden har koll på vad som behöver göras och minskar risken att något faller mellan stolarna.

Elevakt

I elevakten samlas all information om eleven på ett och samma ställe organiserat i mappar efter organisationens roller som EMI, skolpsykolog, skolkurator med flera. Skräddarsytt till era behov.

Elevimport

Med Prorenata Journal är det möjligt att, både manuellt och automatiskt, importera elever från andra register som till exempel Schoolsoft, Extens, Procapita med flera.

Export till nationella vaccinationsregister

Från Prorenata Journal kan man enkelt skicka vaccinationsrapport direkt till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

Funktionsbrevlådan

Med funktionsbrevlådan kan ni ge externa användare möjlighet att skicka in information till Prorenata Journal, t.ex. EHT-anmälan, anmälan om kränkande behandling.

Kalender

Med kalendern i Prorenata Journal kan du enkelt planera din dag med möten och mottagning. Med SMS-påminnelse kan vi även hjälpa eleverna att komma ihåg.

Kurvor och tabeller

Tillväxtkurva och viktkurva med BMI är lättillgängliga direkt i elevens journal.

Listor & Tabeller

Med Listor & Tabeller kan du enkelt få en översikt över alla eller delar av eleverna i Prorenata Journal. Full kontroll helt enkelt.

Meddelanden

Meddelande inom Prorenata Journal är ett säkert och krypterat sätt att kommunicera med dina kollegor. Här kan du skicka känslig information som inte annars kan skickas med vanlig mail.

Minnesanteckningar

Om du behöver göra minnesanteckningar som stöd i det egna arbetet finns det ett enkelt sätt att göra det i Prorenata Journal.

Protokoll

Med några knapptryckningar förbereder ni protokollet för kommande EHT-konferenser. Ni väljer vilka ärenden som ska tas upp och anteckningarna från mötet sparas direkt till elevakten.

Rapporter

Rapporter ger möjligheten att analysera och överblicka informationen i Prorenata Journal. Med automatiska rapporter kan man få regelbundna uppdateringar till sin mail.

Samlad inloggning med SAML

Med inloggningsmetoden SAML 2.0 kan användare i er organisation enkelt logga in med samlad inloggning.

Säkerhet enligt ISO 27000 och GDPR

Prorenata arbetar i enlighet med ISO 27000, GDPR, HSL, med flera lagar och all data lagras krypterat.

Vaccinationsplanering

Med hjälp av kopplade anteckningar kan man planera, ordinera och administrera vaccination i ett enkelt flöde.

Webbenkäter

Webbenkäter är ett bra sätt att arbeta med exempelvis hälsoenkäter eller undersökningar. Enkäterna distribueras till elever och enkätsvar samlas in och hanteras snabbt och smidigt.

YubiKey-nycklar

Med hjälp av YubiKey kan Prorenata Journal erbjuda krångelfri 2-faktorsautentisering. Lätt som en knapptryckning.

Ärenden

Ärendehanteringen i Prorenata Journal gör det enkelt att få en överblick och följa ett ärende från anmälan till beslut.

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy