Prorenata Journal är ett webbaserat journal- och verksamhetssystem för elevhälsan. Systemet är flexibelt och användarvänligt och går att anpassa efter organisationens behov och verksamhetens processer. Prorenata Journal är molnbaserat och går att använda från valfri enhet.

Dokumentera

Prorenata Journal är ett flexibelt system som kan konfigureras för att passa de behov som finns i din organisation. Att dokumentera i Prorenata Journal är enkelt och smidigt. Låt de olika smarta funktionerna underlätta elevhälsoteamets dokumentation.

Planera

Prorenata Journal har flera funktioner som hjälper dig och din organisation att planera det viktiga elevhälsoarbetet och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Kalendern och bevakningar är centrala funktioner för detta. Med protokollfunktionen planerar ni enkelt möten och mötets dokumentation. Kopplade anteckningar är funktionen för att tydligt se utestående, kommande dokumentation, såsom exempelvis remissvar eller vaccinationer.

Kommunicera

I Prorenata Journal finns ett flertal olika funktioner som möjliggör en säker kommunikation mellan organisationens användare och med avsändare och mottagare utanför den egna organisationen.

Analysera

Med Prorenata Journal kan organisationen sammanställa, analysera och överblicka elevhälsoteamets samlade dokumentation. Statistik, rapporter och webbenkäter är exempel på funktioner som hjälper organisationen att analysera sitt arbete.

Administrera

Som administratör av Prorenata Journal har du kontroll och kan själv hantera och konfigurera systemet. Inställningar, användarhantering, mallverktyg, elevadministration och journalarkiv är alla exempel på vad som ingår i administratörsverktyget.

Till stöd och hjälp finns vårt duktiga och uppskattade supportteam!

  Låt oss kontakta dig

  För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

  * Obligatoriskt fält

   Kontakta oss

   För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

   * Obligatoriskt fält

   Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy