Unik, arbetsbesparande överföring mellan Prorenata AB och CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) journalsystem PMO Journal, markerar en milstolpe för elevhälsan i Sverige.

Pressmeddelande, Stockholm, 21 november 2023

Ladda ner pressmeddelande som PDF.

Prorenata och CGM har tillsammans lanserat ny funktionalitet för att möjliggöra överföring av digitala journaler mellan deras respektive journalsystem; Prorenata Journal och PMO Journal. I och med att Prorenata Journal och PMO Journal tillsammans försörjer hela Sveriges elevhälsa med systemstöd, så innebär detta att samtliga skolsköterskor i Sverige, i framtiden kommer att kunna överföra journaler digitalt mellan varandra (skolor/kommuner)  – en mycket efterlängtad funktion.

– Prorenata Journal föddes ur ett behov av att förenkla vardagen för elevhälsan i Sverige, säger Jens Alm, VD för Prorenata AB. Överföring av digitala journaler är något vi på Prorenata har arbetat länge på och vi är mycket glada över att ha uppnått denna milstolpe tillsammans med CGM. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete för att ytterligare optimera arbetsflöden och förbättra patientsäkerheten.

Unik överföring både smidigare och säkrare

Varje dag spenderar Sveriges skolsköterskor ansenliga timmar på att manuellt föra över journaler mellan olika journalsystem i samband med att elever byter skola. Dessa journaler blir ofta dessutom sparade som inscannade pdf:er som är svåra att hitta information i. En digital strukturerad överföring frigör tid till annat elevhälsoarbete samtidigt som det ökar patientsäkerheten. Det främjar en smidigare arbetsprocess och minskar risken för informationsförlust eller dubbelarbete.

Överföringen mellan systemen är unik i sitt slag. De två företagen har arbetat tillsammans för att tillse att kritisk information som vaccinationer, tillväxtdata och andra hälsoanteckningar förs över på ett säkert och fullständigt sätt mellan systemen. Funktionen innebär en markant förbättring i patient/elev-säkerheten, då elever och vårdnadshavare nu kan vara trygga med vetskapen om att deras hälsoinformation hanteras säkert, korrekt och konsekvent mellan de olika systemen.

– Ett stort framsteg har nu skett genom förenklingen av det administrativa arbetet för skolsköterskorna när elever byter skola. Detta ger mer tid över för elevhälsofrämjande arbete, säger Mattias Nilsson, VP Regional Healthcare, CGM Sweden AB.

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy