Digital journalöverföring nu möjlig mellan Prorenata Journal och PMO Journal

21 november, 2023

Unik, arbetsbesparande överföring mellan Prorenata AB och CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) journalsystem PMO Journal, markerar en milstolpe för elevhälsan i Sverige.

Pressmeddelande, Stockholm, 21 november 2023

Ladda ner pressmeddelande som PDF.

Prorenata och CGM har tillsammans lanserat ny funktionalitet för att möjliggöra överföring av digitala journaler mellan deras respektive journalsystem; Prorenata Journal och PMO Journal. I och med att Prorenata Journal och PMO Journal tillsammans försörjer hela Sveriges elevhälsa med systemstöd, så innebär detta att samtliga skolsköterskor i Sverige, i framtiden kommer att kunna överföra journaler digitalt mellan varandra (skolor/kommuner)  – en mycket efterlängtad funktion.

– Prorenata Journal föddes ur ett behov av att förenkla vardagen för elevhälsan i Sverige, säger Jens Alm, VD för Prorenata AB. Överföring av digitala journaler är något vi på Prorenata har arbetat länge på och vi är mycket glada över att ha uppnått denna milstolpe tillsammans med CGM. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete för att ytterligare optimera arbetsflöden och förbättra patientsäkerheten.

Unik överföring både smidigare och säkrare

Varje dag spenderar Sveriges skolsköterskor ansenliga timmar på att manuellt föra över journaler mellan olika journalsystem i samband med att elever byter skola. Dessa journaler blir ofta dessutom sparade som inscannade pdf:er som är svåra att hitta information i. En digital strukturerad överföring frigör tid till annat elevhälsoarbete samtidigt som det ökar patientsäkerheten. Det främjar en smidigare arbetsprocess och minskar risken för informationsförlust eller dubbelarbete.

Överföringen mellan systemen är unik i sitt slag. De två företagen har arbetat tillsammans för att tillse att kritisk information som vaccinationer, tillväxtdata och andra hälsoanteckningar förs över på ett säkert och fullständigt sätt mellan systemen. Funktionen innebär en markant förbättring i patient/elev-säkerheten, då elever och vårdnadshavare nu kan vara trygga med vetskapen om att deras hälsoinformation hanteras säkert, korrekt och konsekvent mellan de olika systemen.

– Ett stort framsteg har nu skett genom förenklingen av det administrativa arbetet för skolsköterskorna när elever byter skola. Detta ger mer tid över för elevhälsofrämjande arbete, säger Mattias Nilsson, VP Regional Healthcare, CGM Sweden AB.


Stor uppslutning på Nätverksträffen 2022

15 november, 2022

Den 10 november var det äntligen dags för oss att träffas igen. Det var den första fysiska nätverksträffen sedan början av pandemin. Över 130 personer träffades på Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg för intressanta föreläsningar, trevligt mingel och inspirerande diskussioner och workshops.

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag till denna fantastiska dag.


Ökad patientsäkerhet inom elevhälsan när digital journalöverföring nu blir verklighet

30 juni, 2022

Ett nytt samarbete mellan e-hälsoföretagen CGM Sverige och Prorenata AB gör det möjligt att digitalt överföra elevhälsans medicinska journaler mellan systemen PMO Journal från CGM och Prorenata Journal.

Möjligheten att kunna skicka journaler elektroniskt mellan vårdsystemen har länge varit ett starkt önskemål från användarna inom elevhälsan. Fördelarna är många – framför allt att patientsäkerheten ökar när rätt data kan visas upp på rätt plats i respektive system. Andra positiva effekter är enklare administration, kortare ledtider och ökad informationssäkerhet.

Det gemensamma initiativet och utvecklingsarbetet har pågått sedan en tid tillbaka, och en pilotstudie kommer att genomföras under hösten bland en grupp användare. Lanseringen av tjänsten är planerad till 2023.

“I mitt arbete som läkare har jag själv upplevt hur viktigt det är att de olika systemen jag och mina kollegor arbetar i kan prata med varandra. Det är väldigt roligt att nu ha kommit i gång med arbetet kring digital journalöverföring mellan våra system”, säger Jens Alm, VD, Prorenata.

“Vi är kända för att samverka med andra och förespråka ett inkluderande ekosystem inom området e-hälsa. Samarbetet med Prorenata är ett sådant framgångsrikt exempel och innebär att journalhanteringen inom elevhälsan nu blir bättre, effektivare och säkrare”, säger Thomas Lithner, VP Product Architecture, PMO, CGM Sverige.

Om företagen

CGM

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 8500 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e- hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Inom området elevhälsa använder drygt 200 kommuner i Sverige vårt digitala process- och dokumentationsstöd PMO Journal.

www.cgm.com/se

Prorenata

Prorenata är ett snabbväxande medtechbolag som erbjuder kraftfulla och användarvänliga verksamhetssystem inom hälsa och utbildning. Prorenata grundades 2010 med ambitionen att leverera ett säkert, enkelt och lättöverskådligt dokumentationssystem som främst riktar sig till elevhälsa. Idag har företaget växt till att omfatta 35 medarbetare, med drygt 400 enskilda kundorganisationer, varav ett 80-tal kommuner och större friskolekoncerner spridda över hela landet.

www.prorenata.se

Kontaktpersoner vid frågor:

Tomas Lithner, VP Product Architecture PMO, CGM Sverige,
Tel +46 (0) 8 411 55 50,
E-post info.se@cgm.com

Alexander Kehrer, Affärschef Prorenata,
Tel +46 (0) 708-25 69 64,
E-post alexander.kehrer@prorenata.se


Nu lanserar vi Prorenata e-learning!

15 november, 2021

Fördelarna med e-learning är många. Du är inte bunden till att genomföra utbildningen på samma tid och plats och du kan genomföra utbildningen i den takt som passar dig bäst! Utbildningen uppdateras också löpande när vi utvecklar ny funktionalitet i Prorenata Journal.

Eftersom vi tillhandahåller utbildningen som en prenumerationstjänst får man hela tiden tillgång till den uppdaterade senaste utbildningen. Vår e-learning är lättillgänglig, innovativ och enkel att använda!

Effektivare inlärning i din egen takt

Med Prorenatas e-learning planerar du själv dina utbildningstillfällen i den takt du önskar. Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt och utbildningen sker i din takt. Till skillnad mot en traditionell föreläsning kan du stanna upp och reflektera där just du känner för det. Du kan när du vill pausa, anteckna och repetera under din utbildning.

Sparar tid

Fördelen med e-learning är att du inte behöver tänka på att ta dig till någon föreläsningslokal, du behöver inte tänka på resor och kan utbilda dig där du befinner dig, direkt från din dator.

Läs mer om e-learning här.

Amanda Wilson, kundansvarig projektledare
Martina Regnander, Projektledare
Sanna Lundgren, Projektledare

Tror du e-learning kan hjälpa er organistion?
Kontakta oss så berättar vi mer!


Gasellföretag för fjärde året i rad

18 oktober, 2021

Varje år rankar Dagens Industri Sveriges snabbast växande företag. Undersökningen baseras på företagets fyra senaste årsrapporter. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att kallas Gasellföretag.

Prorenata kan stolt konstatera att vi har tillhört denna exklusiva skara av framgångsrika företag varje år sedan 2018.

– Vi är väldigt stolta och glada över utmärkelsen även om det är fjärde året i rad, säger affärschef Alexander Kehrer. Det är ett gott betyg på det arbete vi gör och vi ser fram emot fortsatt stark tillväxt de kommande åren.


Prorenata vinner avtal med Stockholms stad

1 juli, 2021

Prorenata fortsätter sin tillväxtresa. Nu har vi vunnit en upphandling och får Stockholms stad som kund med vårt systemstöd inom området elevhälsa.

Stockholms stad upphandlade ett systemstöd för samtliga yrkesgrupper inom Stockholms stads elevhälsa. Systemet ska förenkla samarbetet mellan olika professionerna i stadens elevhälsoteam. Det ska också vara ett stöd för rektorers uppföljning av elevhälsoärenden och säkerställa en effektiv och rättssäker dokumenthantering. Prorenatas anbud ansågs som det mest fördelaktiga då både pris och kvalitet vägdes samman. Ordervärdet uppskattas till 20 miljonerkronor under avtalsperioden.

— För mig som grundare är det mycket glädjande att Sveriges största kommun har valt att anlita Prorenata som leverantör av stadens elevhälsosystem. Särskilt glädjande är det att vi fick så höga poäng i utvärderingen när det gäller användarvänlighet, säger Jens Alm som är företagets VD.

Prorenata grundades 2010 av Jens Alm som jobbade som skolläkare i Löddeköpinge i Skåne. De verktyg som då fanns var dyra och svåranvända och upplevdes mest som ett hinder i verksamheten. Ur denna frustration startade Jens Prorenata. I samarbete med läkare, sjuksköterskor, designers och programmerare togs ett nytt system fram med fokus på enkelhet och funktionalitet. Och den visionen lever vidare när företaget utvecklas.

Prorenata har sedan tidigare samarbete med ett 70-tal kommuner och ca 300 privata friskolor.
— Våra kunder uppskattar användarvänligheten och enkelheten i våra system. Det tror jag är förklaringen till att vi växer och tar marknadsandelar. Att vi vann upphandlingen och fick Stockholms stad som kund bekräftar denna bild, säger Jens Alm.

Läs pressmeddelandet (PDF)

Om Prorenata

Prorenata är ett företag verksamt inom Medtech. Företaget grundades 2010 av läkaren Jens Alm som i sitt arbete tyckte det saknades system som var enkla och användarvänliga. Företaget grundades med utgångspunkt från verkliga behov inom elevhälsan och hälso- och sjukvården.

Prorenata har idag 30 anställda och utsågs 2019 till Gasellföretag av Dagens Industri. Under perioden 2016 – 2020 har företaget femdubblat omsättningen.

Över 30 000 användare nyttjar idag Prorenatas system. Cirka 70 kommuner är kunder som täcker drygt 40 procent av Sveriges befolkning. Över 300 friskolor använder också Prorenatas system.


Swedish EdTech Industry om Prorenata Journal

21 juni, 2021

Swedish EdTech Industry har uppmärksammat Prorenata Journal i en intervju med grundaren Jens Alm.

Läs hela intervjun här.


Nätverksträffen 2021

24 april, 2021

I förra veckan anordnade vi Prorenatas första digitala nätverksträff! Vilken hit! Hela 170 deltagare var med och tog del av träffen på temat: Prorenata – Här, nu och framåt.

Prorenatas grundare och VD Jens Alm berättade om Prorenata och juridiken; GDPR, Cloud Act och Schrems II och varför vi under de sista två åren arbetat intensivt med att flytta all data till Sverige, ersätt samtliga amerikanska molntjänster samt byggt ett eget supportsystem.

Deltagarna fick också en förhandsvisning av Prorenatas nya supportsystem och användarmanual som vi planerar att släppa i maj.

En stor och efterlängtad nyhet presenterades; journalöverföringar mellan PMO och Prorenata Journal! Det pågår ett samarbete och målet är att det under nästa läsår ska gå att föra över journaler i båda riktningarna. Detaljer återstår att lösa men principerna är klara.

Prorenatas produktchef Alfred Beckman fortsatte därefter med att berätta om hur produktutvecklingen på Prorenata fungerar och hur produktägare, administratörer och användare kan vara med och påverka Prorenata Journals framtida utformning. Alfred slog även ett slag för Prorenata Forum och gruppen Labb och uppmuntrade alla att gå med för att hålla sig uppdaterad kring Prorenatas utveckling och lämna värdefull feedback till utvecklingsteamet.

Visning av funktioner

Efter en kort paus fortsatte nätverksträffen med att Alfred och produktägare Sofia Wallace demonstrerade några olika funktioner och hur ett antal organisationer valt att använda dem, exempelvis hur funktionsbrevlådan kan användas för att inhämta anmälningar om kränkande behandling eller samtycke för vaccinationer. Tack till bland annat Umeå och Botkyrka som stod modell.

Sofia visade även hur man kan använda ärendebegränsning för att styra åtkomst till ärenden för exempelvis pedagoger eller andra roller som ska ha begränsad åtkomst till dokumentation i Prorenata Journal.

Slutligen visade Jens Prorenatas nya gallringsmodul och en kommande funktion som går under arbetsnamnet Smarta checklistor.

”Detta är ju fantastiskt!”

Vi vill gärna passa på att dela med oss av några av deltagarnas kommentarer:

”Bravo!”
”Detta är ju fantastiskt!”
”JIPPIE!!”
”Så himla bra!!!”
”Rena julafton!”

Vill du veta vad det var deltagarna kommenterade, ta del av presentationerna och demonstrationerna eller kanske se dem igen? Du hittar dem på Prorenata Forum i tråden Nätverksträffen 2021. Här finns också svar på de frågor som ställdes under nätverksträffen och en möjlighet att fortsätta diskussionerna. Man behöver vara medlem för att komma åt forumet. Är du ännu inte medlem kan du kontakta supporten eller din kundansvarig så bjuder de in dig.

Välkommen!

Tack till alla er som var med och lyssnade, kommenterade och ställde frågor på Nätverksträffen 2021!


Pod: Jens besöker Techrekpodden

2 mars, 2021

Jens Alm besöker Techrekpodden

Techrekpodden är en pod från rekryteringsbolaget Ants som har specialiserat sig på IT-branchen. Prorenatas VD och grundare Jens Alm gästade dem för ett litet tag sedan och nu kan man höra avsnittet här.

Samtalet kretsar kring hur det var att skala upp en teknikavdelning, rekrytering av högt uppsatta roller som CTO och att lämna över sitt eget ansvar när företaget växer. Vi får även höra om hans tankar om digitaliseringen av kommun och landsting samt skola och sjukvård, och hur man kan arbeta för att få till innovation inom de områdena.


Årets julklapp från Prorenata är vaccin

2 december, 2020

Är det något som 2020 har gjort tydligt för oss alla är det värdet av vaccinationer. När vi går in i 2021 är det många av oss som har covid-vaccin högt upp på önskelistan. Blickar man ut i andra delar av världen är behovet av vaccin ännu större.

Prorenata har som tradition att varje jul, istället för att skicka ut gåvor till sina kunder, skänka pengar. I år skänker vi motsvarande 10 000 vaccinationer till Röda korsets arbete för att fler ska överleva, till exempel genom att vaccinera mot mässling och polio.

Tack för att du och din organisation är med och gör detta möjligt.


Äldre inlägg

    Kontakta oss

    För supportärenden hänvisar vi till Supporten (kräver inlogg) eller telefon 010-330 06 70.

    * Obligatoriskt fält

    Vi bjuder på kaka! Kakorna kommer bland annat från Cloudflare, en tjänst som hjälper sidan ladda snabbare. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår Intigritetspolicy